Bij kinderen is keer op keer via wetenschappelijke onderzoeken bewezen,dat musiceren het intelligentiequotiënt verhoogt. Met name hetabstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd.Door gezamenlijk musiceren wordt ook het groepsgevoel en de disciplineversterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Uiteindelijkhebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstigeleerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden vankinderen. Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan deontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Wetenschappers dringen eral jarenlang op aan om deze resultaten mee te nemen bij het ontwikkelenvan o.a. onderwijsbeleid.

Duitse onderzoeken

Prof. Hans Günther Bastian deed 6 jaar wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse scholen naar het effect van actieve muziekbeoefening op de algemene schoolprestaties. Het onderzoek richtte zich met name op het meten van de verschillen in leerprestaties tussen scholen waarbij de kinderen grondig muziekles kregen, en scholen waar dat niet gebeurde. De conclusie vormt een krachtig pleidooi voor het terug keren van muziekonderwijs op basisscholen.

  • Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op de basisschool op een zelfde manier. Na vijf jaar op school en vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de muziekactieve basisscholen een significant hoger IQ.
  • Het IQ van kinderen van de op muziek gerichte scholen die reeds bij aanvang van het onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar les in solo- en ensemblespel duidelijker toe dan dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep zonder verder muzikale vorming.
  • Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling achterlopende kindderen (met een lager IQ dan gemiddeld) profiteren ook van uitgebreid muziekonderwijs. Hun IQ neemt met de jaren toe, wat voor kinderen met een lager IQ dan gemiddel zonder muziekonderwijs niet gezegd kan worden.
  • Het deel van kinderen dat niemand verwerpt is over de hele bassischooltijd gemeten in de klassen met muziekles in alle klassen bijna twee maal zo hoog als in de klassen zonder extra aandacht voor muziek.
  • De onderzoeksresultaten laten ondubbelzinnig zien dat actief muziek maken een geschikt middel is om de conflicten van de puberteit te verzachten, om gevoelens van agressiviteit en trots en onzekerheid te ondersteunen. Muziek maken kan innerlijke verscheurdheid en sterk wisselende stemmingen op vangen.
  • Uit EEG-onderzoeken door neuropsycholoog Hellmuth Petsche (Wenen) blijkt dat bij musicerende mensen de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker verbonden is met de linker hersenhelft (spraak en intellect).
  • De positieve resultaten van deze studie moeten ervoor zorgen dat muziekbeoefening' beter wordt geïntegreerd in het lessyteem van onze scholen. Uiteindelijk zal dat een positief effect hebben op onze toekomst.


Leden Portaal

Social Media

Volg ons ook op:


Op de agenda

Geen evenementen