Evaluatiegesprek

Betrokkenheid van de ouders vinden we erg belangrijk. Kinderen hebben de steun van de ouders nodig om vooruitgang te blijven boeken. Om deze reden bieden we na ongeveer 7 lessen de mogelijkheid voor een evaluatie gesprek met de instructeur en de ouder(s)/verzorgers. In dit gesprek kunnen de vorderingen van het kind worden besproken en kan de ouder feedback geven op de manier waarop de lessen etc. worden gegeven.

Er wordt gekeken naar het individuele kind, wanneer blijkt dat een kind een onderdeel beheerst zal zijn/haar worden aangepast. Deze vorderingen worden ook met de ouder(s)/ verzorgers besproken.

Barbeque of een receptie

Daarnaast organiseren wij aan het einde van een lesperiode een mini concert voor ouders/ verzorgers en andere belangstellende in combinatie met een gezellige BBQ of borreluurtje.

Leden Portaal

Social Media

Volg ons ook op:


Op de agenda

Geen evenementen